Klasifikace

Sekce: HPV

JAK JSOU LIDSKÉ PAPILOMAVIRY
KLASIFIKOVÁNY?

IARC (International Agency for Research on Cancer) klasifikuje HPVs na základě jejich onkogenního potenciálu na „kancerogenní“ (s vysokým rizikem kancerogenity; vysoce rizikové), „kancerogenita pravděpodobná“ (středně rizikové) a „kancerogenita možná“ (nízce rizikové).​

Numerická klasifikace HPVs podle časového pořadí jejich objevení zná v současnosti více než 100 typů. A jejich počet se neustále zvyšuje. Z toho 40 bylo nalezeno na pohlavních orgánech a 15 z tohoto počtu je schopno vyvolat některou z forem genitálních lézí.​

Mezi vysoce rizikové typy HPVs patří: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 a 58. Za nejvýznamnější jsou v tomto ohledu pokládány HPVs 16 a 18.​

Perzistující infekce těmito vysoce rizikovými zástupci HVP indukuje buněčné změny, které v případě neléčení vedou ke vzniku karcinomu děložního hrdla (také děložního „čípku“).

Skupinu HPVs se středním rizikem patologických změn představují typy 26, 53, 66, 68, 73 a 82. Není dosud úplně jasné, jak vysoké je riziko vzniku malignity při indukci buněčných změn zástupci této skupiny.​

Poslední skupina HPV 6, 11, 40, 42, 54 a 57 není sice kancerogenní, ale přesto je schopna vyvolat genitální bradavice, neboli condylomata accuminata (květákovité formace na sliznici genitálií). Obecně změny v oblasti děložního hrdla vyvolané touto skupinou HPVs obvykle nejsou nebezpečné a časem mohou i spontánně vymizet.

HPV se dělí na základě jejich schopnosti přeměny normálních buněk na buňky nádorové na:

– vysoce rizikové,
– středně rizikové
– nízce rizikové

Jinou možností klasifikace je číselné pořadí podle časové posloupnosti objevu určitého HPV, v současnosti je známo více než 100 vzájemně odlišných typů.