Tiskové zprávy

SPOLEČNOST PROCARE HEALTH NABÍZÍ GEL
K LÉČBĚ A PREVENCI LÉZÍ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU ZPŮSOBENÝCH HPV INFEKCÍ

Více než 1,7 miliónu španělských žen je infikováno sexuálně přenosným HPV

Infekce vyvolaná HPV patří mezi nejčastější sexuálně přenosné choroby v lidské populaci. Podle současných odhadů až 80 % sexuálně aktivních lidí se někdy v průběhu svého života s touto infekcí setkalo. V případě žen, u nichž má tato nákaza obecně závažnější průběh, se jedná o nejčastější induktor vzniku karcinomu děložního hrdla. Je sice pravda, že existuje možnost vakcinace, na druhé straně však dosud neexistuje dostatečně účinná léčba této infekce a ani efektivní prostředek sekundární prevence lézí vyvolaných nákazou.

Tento nový gel zlepšuje stupeň epitelizace
děložního čípku

Z tohoto důvodu vyvinula společnost Procare Health nový vaginální gel Papilocare, který je specificky určený pro prevenci a léčbu těchto lézí a jeho účinnost je doložena studiemi.

Výsledky klinické studie Paloma, které se zúčastnilo 101 HPV pozitivních pacientek s nízkým stupněm cervikálních lézí (ASCUS, LSIL), ukázaly, že se u 88% žen s vysoce rizikovými kmeny HPV normalizovaly léze na děložním čípku a u 63% z nich byla infekce eliminována po 6 měsících léčby.

„Výsledky klinického hodnocení Paloma nám potvrdily, že nyní dostáváme do rukou něco, co jsme předtím neměli: neinvazivní léčbu lézí děložního hrdla nízkého stupně způsobených HPV infekcí,“ vysvětlil Dr. Javier Cortés.