Tiskové zprávy

SPOLEČNOST PROCARE HEALTH NABÍZÍ GEL
K LÉČBĚ A PREVENCI LÉZÍ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU ZPŮSOBENÝCH HPV INFEKCÍ

Více než 1,7 miliónu španělských žen je infikováno sexuálně přenosným HPV

Infekce vyvolaná HPV patří mezi nejčastější sexuálně přenosné choroby v lidské populaci. Podle současných odhadů až 80 % sexuálně aktivních lidí se někdy v průběhu svého života s touto infekcí setkalo. V případě žen, u nichž má tato nákaza obecně závažnější průběh, se jedná o nejčastější induktor vzniku karcinomu děložního hrdla. Je sice pravda, že existuje možnost vakcinace, na druhé straně však dosud neexistuje dostatečně účinná léčba této infekce a ani efektivní prostředek sekundární prevence lézí vyvolaných nákazou.

Studie jeho účinnosti u pacientek mezi 15 – 45 rokem včetně těch, u nichž infekce probíhala asymptomaticky, ukázaly v 95 % zlepšení patologicky změněné cervikální epitelizace a v 55 % pak došlo k její úplné úpravě.

Studie jeho účinnosti u pacientek mezi 15 – 45 rokem včetně těch, u nichž infekce probíhala asymptomaticky, ukázaly v 95 % zlepšení patologicky změněné cervikální epitelizace a v 55 % pak došlo k její úplné úpravě.

Výsledky preklinických studií a klinického hodnocení pak zjistily přítomnost lokální reakce přirozené imunity a přinesly i konzistentní důkazy o pozitivním zásahu léčby celkem do tří patologických procesů spojovaných s potenciálním mechanismem HPV infekce (vysvětluje dr. Dexeus)