Přenos onemocnění

Sekce: HPV

KDY BYCHOM MĚLI POČÍTAT
S NEBEZPEČÍM INFEKCE ?

K přenosu HPV dochází přímým sexuálním kontaktem a to všemi způsoby styku, přenos infekce je však možný i pouhým kontaktem s předměty, které předtím přišly do styku s infikovaným člověkem. Lidský papillomavirus byl nalezen i ve vodě znečištěné řasami, včetně mořské, aniž by byla prokázána možnost přenosu infekce při koupání.

Osoby obojího pohlaví mohou přenášet HPV a nakazit jím své partnery, aniž by u nich samotných muselo nezbytně docházet ke klinickým projevům onemocnění. Riziko nákazy některým z typů HPV se zvyšuje v případě střídání sexuálních partnerů.

Použití kondomu nezaručuje spolehlivou ochranu před HPV infekcí. Nákazu totiž způsobuje průnik viru mikrotraumaty tělního povrchu, nikoliv jeho přenos tělesnými sekrety.

Navíc bradavice existující na zevních genitáliích partnera či prostým třením v průběhu sexuálního aktu samotného jsou dostatečnými prostředníky přenosu viru. Hlavní cestou přenosu nákazy je tedy přenos viru během sexuálního styku a to s vysokou pravděpodobností prostřednictvím nepatrných poškození kůže či slizničních epitelií.​

Projevem infekce vaginy mohou být asymptomatické mikroléze. Jsou však důkazy i pro jiné možnosti nákazy při používání sexuálních pomůcek. Přenos z matky na dítě je možný v době porodu při kontaktu s kondylomaty porodních cest, následkem toho může vzniknout novorozenecká papilomatóza hrtanu.

Tento způsob přenosu infekce je spíše výjimečný a nedojde k němu při porodu císařským řezem. Možnost přenosu nákazy na plod amniovou tekutinou není prokázána.

Nádory v ústní dutině a v ústní části jícnu jsou hlavně důsledkem nadměrného pití alkoholu a kouření. HPV typ 16 je přesto uváděn v souvislosti s různými patologickými stavy. Provedení obřízky nejen snižuje riziko HPV infekce u muže samotného, ale zároveň snižuje i riziko vývoje rakoviny čípku děložního u jeho partnerek.

Infekce lidským papillomavirem je přenášena ve většině případů sexuálním stykem.

Kontaminované sexuální pomůcky mohou být zdrojem přenosu infekce.

Papilomatóza hrtanu u novorozenců a malých dětí je vyvolána kontaminací v porodních cestách během fyziologického porodu.

Použití kondomu jako profylaxe přenosu HPV nemusí být vždy efektivní. Nicméně lze připustit, že správné použití kondomu v průběhu sexuálního styku působí jako bariéra snižující možnost nákazy.