Epidemiologie

Sekce: HPV

KOLIK LIDÍ JE NAKAŽENO
PAPILOMAVIREM?

Podle odhadu žilo v Evropě v r. 2005 195 milionů žen ve věku nad 15 let, z tohoto počtu bylo:

  • 15,5 milionů nositelkou HPV DNA,
  • 2 miliony s nálezem kondylomat,
  • 2 miliony s nízce stupňovými epitelovými lézemi (LSIL),
  • 95 000 s vysoce stupňovými skvamozními lézemi (HSIL),
  • 33 000 nových případů invazivního karcinomu.

Na základě nedávno provedených španělských studií upozorňujeme na:

  • náhodný výběrový soubor 973 většinou monogamně žijících žen s průměrným věkem 43 (+/- 16) let s 3% prevalencí HPV patologie,
  • studii s 1368 ženami v rámci jejich pravidelného gynekologického vyšetření byla zjištěna 8,3 % HPV+ v jejímž rámci pak většina (tj. 87 %) byla nakžena high-risk HPV (nejvíce ve skupině pod 30 let, nejméně pak ve skupině nad 50 let.)

Infekce vyvolaná HPV představuje jednu z nejčastějších sexuálně přenosných chorob.

Naštěstí až 90 % případů má tendenci se úplně vyléčit.

Ukazuje se, že sexuálně aktivní mladí lidé ve věkovém rozmezí 18 – 25 let jsou vesměs HPV pozitivní. Ve většině případů však HPV infekce probíhá bezpříznakově.

Na druhé straně např. ve Španělsku je karcinom děložního čípku na druhém místě v rámci gynekologických malignit.

V rozvojových zemích je tento karcinom dokonce nejčastějším nádorovým onemocněním.