Coriolus Versicolor

Sekce: Složení, Přidružené stránky: Azadirachta Indica Neem | Bioecolia a Aloe vera | Niosomy a Fytosomy

O co se jedná?

Houba čínského původu Coriolus versicolor (česky outkovka pestrá) obsahuje ß-glukanové polysacharidy polysacharid-K/krestin (PSK) a polysacharidpeptid (PSP) s imunomodulačními, antimikrobními i protinádorovými účinky a v Asii je tradičně užívána jako potravinový doplněk.

Houba účinkuje jako nespecifický imunomodulátor posilující aktivitu imunitního systému především po radio- a chemoterapii. ß-glukany jsou schopny vyvolat selektivní apoptózu nádorových buněk, aniž by ovlivnily integritu zdravých buněk. V několika studiích bylo prokázáno, že její proteoglykany PSK a PSP stimulují aktivitu přirozených zabíječů (pozn. překl.: NK-buňky, součást vrozené imunity) a zvyšují počet T-lymfocytů.

Coriolus versicolor je houba čínského původu posilující aktivitu imunitního systému.

Účinky houby byly rovněž studovány na lidech. V otevřené studii byla pozorována potenciace buněčné imunity, jejíž výsledkem bylo zesílení protinádorové aktivity u pacientů se solidními typy tumorů, z nichž řada dostatečně nereagovala na předchozí chemo/radioterapii. U

pacientů s HPV infekcí byla zaznamenána regrese nízce stupňových intraepiteliálních lézí děložního čípku včetně významného snížení přítomnosti viru. Ve studii hodnotící efekt Coriolus versicolor u HPV pacientů s nízce i vysoce rizikovými lézemi bylo potvrzeno, že houba potencuje přirozeným způsobem činnost imunitního systému, která napomáhá eliminaci virového agens.

Reference

1. Ng TB. A review of research on the protein-bound polysaccharide (polysaccharopeptide, PSP) from the mushroom Coriolus versicolor (Basidiomycetes: Polyporaceae). Gen Pharmacol. 1998;30(1):1-4.
2. Cheng KF, Leung OC. Revisión general de polysaccharopeptides (PSP) de C. versicolor: Los estudios farmacológicos y clínicos. Artículo de Revisión. Feb, 2008
3. Jiménez-Medina E, et al. The immunomodulator PSK induces in vitro cytotoxic activity in tumour cell lines via arrest of cell cycle and induction of apoptosis. BMC Cancer 2008 Mar 24;(8):78.
4. Harhaji Lj, et al. Anti-tumor effect of Coriolus versicolor methanol extract against mouse B16 melanoma cells: in vitro and in vivo study. Food Chem Toxicol. 2008 May;46(5):1825-33.
5. Ho CY, et al. Coriolus versicolor (Yunzhi) extract attenuates growth of human leukemia xenografts and induces apoptosis through the mitochondrial pathway. Oncol Rep. 2006 Sep;16(3):609-16.
6. Chan SL, Yeung JH. Polysaccharide peptides from COV-1 strain of Coriolus versicolor induce hyperalgesia via inflammatory mediator release in the mouse. Life Sci. 2006 Apr 18;78(21):2463-70.
7. Kenyon J. Observational Non-Controlled Study of the Use of Coriolus versicolor supplementation in 30 Cancer patients. Mycology News 2003 Vol. 1 Edition 7.
8. Chernev T. Coriolus-MRL supplementation in patients infected with low-risk and high risk HPV subtypes – Bulgarian experience. Poster in 3rd Congress of gynecologist and obstetricians of Macedonia (with international participation) 2013.
9. Couto S. Evaluation of Coriolus versicolor Supplementation in HPV Patients. Clin J of Mycology 2007; 2(1):2-5.
10. Couto S. Coriolus versicolor en el tratamiento de las lesiones por VPH en el cuello del útero. Revista de Fitoterapia 2009; 9 (suppl 1): 55-58.
11. Monro J. Cytokine Th1 to Th2 Shift can be Reversed by Coriolus. Prospective Trial for HPV Control with Coriolus. Clinical Journal of Mycology 2005; 1 (Ed. 10): 4.
12. Borisov S. Evaluación de Coriolus MRL en pacientes con HPV de bajo y alto riesgo. Revista Clínica de Micología 2012; 3: 2-3.