Prevence infekce hpv

Sekce: HPV

JAK SE VYVAROVAT INFEKCI HPV?

Přítomnost HPV sama o sobě pochopitelně neznamená, že máte nádor. Znalost o tom v čem infekce a působení HPV spočívá však pomůže zabránit jejímu opakování v budoucnosti a v horizontu let pak i vzniku karcinomu děložního čípku.

V průběhu přibližně 30 let od zavedení vakcinace dívek (před započetím sexuálního života) se nebezpečí HPV infekce a tedy i počet nově vzniklých případů cervikálního karcinomu významně snížily. Z tohoto důvodu je důležitá vakcinace dívek a žen v rozvojových zemích, kde úmrtnost na karcinom děložního čípku stále zůstává vysoká.​

V rámci prevence je pak důležitá výchova. Povědomí o následcích infekce HPV v rámci výuky dětí a adolescentů by mělo směřovat k větší odpovědnosti v rámci budoucího sexuálního života jakožto základního kamene předcházení sexuálně přenosným nemocem obecně.

Zlepšování stravovacích návyků, vyhýbání se kouření a odpovědný přístup k sexuálnímu životu jim pomůže zabránit v nosičství viru.

Cytologické vyšetření v případě diagnostikované infekce může odhalit časná stadia buněčných změn. Pravidelné odborné vyšetření diagnostikuje méně agresivní stadia nádoru dříve než dospějí do forem bezprostředně ohrožujících život.

Nedílnou součástí prevence jsou pravidelné gynekologické prohlídky (doporučuje se minimálně 1x ročně);

Prevence infekce HPV se zakládá na:

  • odpovědném sexuálním životě,
  • sexuální výchově,
  • každoročním gynekologickém vyšetření,
  • nekuřáctví.

Jejím základním kamenem v současnosti je vakcinace.