Působení hpv

Sekce: HPV

CO LIDSKÝ PAPILOMAVIRUS
ZPŮSOBUJE ?

Znalost o způsobu působení viru v organismu je důležitá, protože díky své struktuře zůstává po dlouhou dobu nezjištěný, což způsobuje opakující se nebo přetrvávající infekci.

HPV je poměrně malý virus s neobalenou kapsidou, která ztěžuje detekci imunitním systémem, který by nás jinak ochránil proti cizorodé látce. K tomu, aby zůstal aktivní se virus se musí dostat dovnitř našich buněk. V napadených buňkách vstupuje do buněčného jádra, kde dochází k expresi virového genomu a vytvářejí se maturované virové partikule schopné dalšího šíření – viriony.

Tyto viriony zpočátku infikují okolní buňky a jak infekce postupuje, tak pronikají do hlubších vrstev sliznice.

Tímto způsobem dochází k transformaci napadených buněk, takže se stále více navzájem odlišují a po čase se může vyvinout karcinom. Virus proto potřebuje pro replikaci svého genetického materiálu vhodnou tkáň, která se sama o sobě nachází ve stavu nepřetržité přeměny a maturace.

Nutno si v této souvislosti uvědomit, jak tyto znalosti, které jsou v současné době k dispozici, jsou důležité pro to, aby vakcíny používané ve státech Evropské unie neobsahovaly aktivní viriony schopné vyvolat infekci. A naopak, aby vakcína byla schopna indukovat vytváření specifických protilátek tak, aby v případě kontaktu se skutečnou HPV infekcí bylo tělo schopné se bránit.

Lidský papilomavirus je malý neobalený virus, který potřebuje pro svoji kopii naše buňky, které je schopen infikovat. Viriony jsou zralé formy viru.